Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία MEDITARIAN A.E. που διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης και διανομής ευπαθών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους επί της Λ.ΝΑΤΟ 100 στον Δήμο Ασπροπύργου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 189,56 KB21/02/23 01:00:34