Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον Κο ΔΕΔΕ ΚΑΖΝΕΣΤΗ που διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) επί της οδού Γλυνού (πρώην Θηβών) του Δήμου Φυλής Αττικής (Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 385,75 KB16/09/22 02:48:39