Οριστική Έκθεση Ελέγχου, μετά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από το υποκατάστημα της εταιρίας ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που βρίσκεται επί των οδών Ζήνωνος 5 και Δουκίσσης Πλακεντίας στον Δήμο Χαλανδρίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 113,22 KB16/05/23 11:33:26