Οριστική έκθεση ελέγχου, αναφορικά με την λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ και κλαδεμάτων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ Ο.Ε, επί των οδών Αντωνίου Κιούση και Γιαννούλη Χαλεπά, στη θέση Πράρι, στον Δήμο Κρωπίας. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και Δήλωση Συμμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 224,05 KB27/11/23 02:06:42