Οριστική Έκθεση Ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο συνεργείο μοτοσικλετών της εταιρείας «PASTELAKOS MOTOS ΙΚΕ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Φορμίωνος 12, στον Δήμο Αθηναίων. – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 142,19 KB12/05/23 02:32:44