Οριστική έκθεση ελέγχου μετά την υποβολή στοιχείων συμμόρφωσης για τον σταθμό αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων και πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων της ‘’ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΑΕΕ’’ επί της οδού Αρχελάου 22, στον Δήμο Αθηναίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 130,34 KB15/05/23 03:32:51