Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην δραστηριότητα αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ METAL SCRAP Ι.Κ.Ε., που βρίσκεται στην οδό Μπιχάκη 50, στον Δήμο Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέντη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 169,95 KB25/05/23 12:22:39