Οριστική Έκθεση Ελέγχου αναφορικά με δραστηριότητα αποθήκευσης & πώλησης καυσοξύλων και χώρου αποθήκευσης χώματος, σε χώρο μερικώς μισθωμένο και μερικώς, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Μαγδαληνή Ξυράφη και Σια Οε, με δ.τ «Κηποδυναμική», επί της Λεωφ. Τατοίου 188, ενδεικτικά ένα σημείο εντός του γηπέδου με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87, Χ: 481191.535 Υ: 4217133.861, στον Δήμο Αχαρνών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 130,51 KB09/06/23 10:11:14