Οριστική έκθεση ελέγχου, μετά την υποβολή στοιχείων αναφορικά με την λειτουργία του Πλυντηρίου αυτοκινήτων με την επωνυμία «WASH PLUS O.E.», που βρίσκεται στην οδό Γ. Παπανδρέου 44 στην Αργυρούπολη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 125,00 KB07/11/23 02:12:44