Οριστική έκθεση ελέγχου και ενημέρωση, μετά την υποβολή στοιχείων αναφορικά με την λειτουργία του Πλυντηρίου αυτοκινήτων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρατήριο υγρών καυσίμων με λιπαντήριο αυτοκινήτων, του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, που βρίσκεται επί των οδών Δημοσθένους 24 & Σπετσών στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 132,57 KB01/12/23 11:52:26