Οριστική έκθεση ελέγχου μετά την παύση λειτουργίας του πλυντηρίου οχημάτων (μοτοσικλετών) του κ. Ζαχαρόπουλου Ανδρέα, επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι 112 στην Ηλιούπολη

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 101,19 KB27/02/24 11:11:45