Προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία καθίσταται Οριστική τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη δραστηριότητα του Αθανασίου Ι. Θεολόγη που βρίσκεται επί της Αρτέμιδος στη θέση «Κάτω Πάτημα» του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 153,68 KB05/06/24 02:44:19