Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου που καθίσταται οριστική στο κατάστημα κατασκευής επισκευής φωτεινών επιγραφών, που βρίσκεται επί των οδών Δαιδάλου 36 και Παυσανίου 1 στη Νίκαια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 153,94 KB17/10/22 11:54:30