Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, που καθίσταται οριστική στην δραστηριότητα αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας ALL METAL RECYCLINE S.M.P.C. που βρίσκεται στην οδό Ψαρών 5, στον Δήμο Νικαίας – Αγ. Ι. Ρέντη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 2,74 MB17/03/23 11:02:15