Προσωρινή έκθεση ελέγχου σε συνέχεια του υπ’ αρ. 3032/2021/1-3-2022 εγγράφου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΑΑ με θέμα «Ζητούνται στοιχεία», σχετικά με την διάθεση των στερεών αποβλήτων της εταιρείας SELLER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Σημ.:  Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που ακολουθεί, δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις η συνταχθείσα προσωρινή έκθεση αυτοψίας επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και η υπόθεση κλείνει για την αρμόδια υπηρεσία ενώ ο φάκελος αυτής τίθεται στο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 125,10 KB02/02/23 10:48:27