Πράξη (β΄) Βεβαίωσης Παράβασης κατόπιν μη συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της με αρ. πρωτ. 28058/8-1-2024 (α΄) Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 500ΚW, με φορέα την SUNCONNECT I.K.E 1, ευρισκόμενη επί των οδών Άνθεων & Δάφνης στην περιοχή ΜΕΤΟΧΙ του Δήμου Λαυρεωτικής της ΠΕ Ανατολικής Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 247,75 KB30/04/24 01:42:24