ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, που αφορά στην Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ METROPOLITAN», της εταιρείας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ», που βρίσκεται επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου
1 στο Νέο Φάληρο του Πειραιά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 266,64 KB30/11/23 11:42:15