Πράξη βεβαίωσης παράβασης με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για τον «ΣΤΡΑΤΗΓΟ ΜΙΧΑΗΛ», που διατηρεί μονάδα αποθήκευσης διαλογής & μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων και αποθήκευσης μη μεταλλικών αντικειμένων, στη θέση Μπεναρδή του Δήμου Ασπροπύργου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 211,62 KB28/11/23 12:27:47