Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για την πτηνοτροφική μονάδα της Ιεροθέας Μήτσου η οποία βρίσκεται στη θέση Τούτουλη του Δήμου Μεγάρων Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 216,02 KB11/06/24 01:49:51