Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για τον Απαζίδη Παύλο του Ιωάννη που διατηρεί εγκατάσταση αποθήκευσης οικοδομικών υλικών και εμπορίας οικοδομικών υλικών και ξυλείας – είδη υγιεινής» στη θέση Γκορυτσά (πλησίον 4ου Γυμνασίου) στο Δήμο Ασπροπύργου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 202,33 KB01/12/23 12:08:08