Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών Για το «ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» που διατηρεί αμαξοστάσιο, μάνδρα παλαιών οχημάτων (φορτηγών του Δήμου) και χώρο αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων σε υπαίθριο δημοτικό χώρο στη θέση Ρίζα Μπλέτα – Λάκα Κόρακα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 223,83 KB21/02/24 01:36:10