Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, για το εργαστήριο παραγωγής και εμπορίας παγοκύβων που διατηρεί η εταιρεία «N – ICE DIAMOND» επί της οδού Άρη Βελουχιώτη 22 του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 187,94 KB15/09/23 02:38:59