Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

Αφορά το Πλυντήριο αυτοκινήτων με την επωνυμία «HAMA FARAJ BAKHTYAR», που βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων 174 στο Δήμο Αθηναίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 138,32 KB06/04/23 02:33:13