Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. Αφορά το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Γεώργιου Καραντάνου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κουρτίδου 45 στον Δήμο Αθηναίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 165,82 KB21/05/24 12:13:01