ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, που αφορά το Δήμο Σπετσών για την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στη θέση «Ζάστανο- Αγριόπετρες» του Δήμου Σπετσών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 172,52 KB11/06/24 01:53:38