Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. Αφορά την δραστηριότητα υπαίθριας αποθήκευσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), εξαρτημάτων αυτοκινήτων και άλλων αποβλήτων όπως ξύλα, παλέτες, βαρέλια κλπ του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΤΙΔΗ, που βρίσκεται επί των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου Ε & Πύλου στο Καματερό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 145,85 KB04/03/24 01:23:42