Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, στον OJUADE JUBRIL BOLA TOY YUSUF, που διατηρεί δραστηριότητα διαχείρισης ΟΤΚΖ (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) και ανάκτησης ανταλλακτικών οχημάτων, στη θέση «Κονοπιτσιά» στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 218,80 KB29/02/24 03:05:46