Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, για την εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» που διατηρεί κέντρο αποθήκευσης και διανομής σε ψυκτικούς θαλάμους προϊόντων και η οποία βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας 17 του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 215,16 KB16/11/23 03:10:02