Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αναφορικά με χώρο προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων, αναφορικά με απόθεση στερεών αποβλήτων, σε χώρο φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Άγγελου Σωτηρόπουλου, επί της οδού Αγίας Τριάδος 149, ενδεικτικά ένα σημείο εντός του γηπέδου με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87, Χ: 477815.768 Υ: 4216172.656, στον Δήμο Αχαρνών.
(K4/357)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 241,78 KB27/03/24 11:48:47