Ακολούθησε Ορθή Επανάληψη του Εγγράφου στις 26/11/2019

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 993,60 ΚW», με φορέα την ΣΙΕΡΑ Α.Τ.Ε. στη θέση «ΣΠΗΛΙΕΣ» Δ.Ε. Συκαμίνου του Δήμου Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 387,46 KB18/08/21 06:53:41