Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 499,95 ΚW», με φορέα την Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «ΚΟΠΡΙΣΙΑ ΜΠΑΛΩΚΑ ΜΠΟΥΓΩΝ» Δ.Ε. Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί το έγγραφο της Υπηρεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF 168,16 KB18/08/21 08:04:20