Τα αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνουν:

  • Τους πίνακες κλιματιζόμενων χώρων που διατίθενται από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού στην Περιφέρεια Αττικής, για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.
  • Πληροφορίες, σχετικά με προληπτικά μέτρα προστασίας σε περιόδους καύσωνα.

Τα στοιχεία επικαιροποιούνται διαρκώς.

Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2015