Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα σεισμικό γεγονός. Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα ή πλοία), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών (περίπου δύο), δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Οι χώροι καταφυγής, όπως μας έχουν κοινοποιηθεί έως τώρα από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής αναφέρονται για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες στον χάρτη και στα αρχεία που ακολουθούν.

Οδηγίες χρήσης του χάρτη: Για να βρείτε εύκολα χώρο καταφυγής/καταυλισμού πατήστε το εικονίδιο με το βελάκι πάνω αριστερά (αριστερά από τον τίτλο “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ GMM3” για να σας ανοίξει η καρτέλα με τις επιλογές. Έπειτα:

  • Επιλέξτε Περιφερειακή Ενότητα αριστερά στην καρτέλα, στη συνέχεια τον κάτω δείκτη/μαύρο βέλος που θα εμφανιστεί και το συγκεκριμένο χώρο του Δήμου που σας ενδιαφέρει ή
  • Εναλλακτικά, επιλέξτε Περιφερειακή Ενότητα (μία ή περισσότερες) και πλησιάστε πάνω στον χάρτη για να βρείτε χώρο καταφυγής/καταυλισμού στην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Κάντε κλικ στο χώρο που επιλέξατε και θ΄ ανοίξει στην αριστερή πλευρά της οθόνης η καρτέλα με τα διαθέσιμα στοιχεία του χώρου.

Δείτε σε πλήρες παραθυρο

Επίσης, από τους αντίστοιχους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους χώρους καταφυγής-καταυλισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα:

  1. Χώροι καταφυγής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  2. Χώροι καταφυγής ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών
  3. Χώροι καταφυγής ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
  4. Χώροι καταφυγής ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών
  5. Χώροι καταφυγής ΠΕ Πειραιά
  6. Χώροι καταφυγής ΠΕ Νήσων
  7. Χώροι καταφυγής ΠΕ Ανατολικής Αττικής
  8. Χώροι καταφυγής ΠΕ Δυτικής Αττικής

Ακολουθεί το Εγχειρίδιο Νο 3 του ΟΑΣΠ «Εκκένωση κτιρίων και καταφυγή του πληθυσμού σε ασφαλείς χώρους μετά από σεισμό».