Καθημερινή πρόγνωση καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

Σε καθημερινή βάση η ΕΜΥ εκδίδει μεταξύ άλλων γενική πρόγνωση δύο ημερών για τον καιρό στην Ελλάδα, η οποία ανανεώνεται κάθε έξι (6) ώρες.  Η πρόγνωση αφορά περιοχές τις Ελλάδας και μεταξύ αυτών ειδική αναφορά γίνεται στην Αττική. Η πρόγνωση βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο στον ιστότοπο της ΕΜΥ:

Πρόγνωση καιρού 2 ημερών

Επίσης κάθε πρωί εκδίδεται από την ΕΜΥ επίσημη πρόγνωση 3-7 ημερών που αφορά όλη την Ελλάδα στον κάτωθι σύνδεσμο: 

Πρόγνωση καιρού 3-7 ημερών

Στον ιστότοπο της ΕΜΥ υπάρχουν και αναρτημένοι χάρτες πρόγνωσης όπως οι κάτωθι:

Χάρτες πρόγνωσης καιρού Ελλάδας

Χάρτες πρόγνωσης καιρού Αττικής

Μοντέλο COSMO

Μέγιστες – Ελάχιστες θερμοκρασίες Ελλάδας

 

Περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της ΕΜΥ (www.emy.gr).


Προειδοποιήσεις καιρού

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εκδίδει, όταν απαιτείται, έκτακτα δελτία επιδείνωσης καιρού ή έντονων καιρικών φαινομένων), τα οποία αναρτώνται στο επίσημο διαδικτυακό της τόπο (www.emy.gr) στην ειδική θεματική ενότητα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης).

Περαιτέρω στον ιστότοπο της ΕΜΥ υπάρχει αναρτημένος σύνδεσμος με τις προειδοποιήσεις καιρού για όλη την Ευρώπη:

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης (METEOALARM)

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης (METEOALARM – EMY)

όπου αναφέρονται γενικές προειδοποιήσεις καιρού για τις επιμέρους χώρες. Ειδικά για την Ελλάδα οι προειδοποιήσεις καιρού παρουσιάζονται στον κάτωθι σύνδεσμο:

Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας (METEOALARM)

Προειδοποιήσεις καιρού Αττικής (METEOALARM)


Μετεωρολογικές Μετρήσεις – Παρατηρήσεις Καιρού

Η παρακαλούθηση των καιρικών συνθηκών σε πραγματικών χρόνο μπορεί να γίνεται διαμέσου των παρατηρήσεωβ και των μετρήσεων. Παρατίθενται ενδεικτικοί σύνδεσμοι όπου καταγράφονται συγκεντρωτικά οι παρατηρήσεις από τους επίσημους σταθμούς της ΕΜΥ, από το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αλλά και από ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (με την επισήμανση ότι οι μετρήσεις έχουν χρονική καθυστέρηση μερικών λεπτών – περίπου 30′ και ότι η πιστότητα των μετρήσεων αφορά τους κατόχους των σταθμών).

Παρατηρήσεις Καιρού Πόλεων από την ΕΜΥ

Χάρτες Παρόντος Καιρού Ελλάδος από ΕΜΥ

Χάρτης Παρόντος Καιρού Αττικής από ΕΜΥ

Παρατηρήσεις Καιρού (Μετεωρολογικές Μετρήσεις)  από ΕΜΥ

Μετεωρολογικές Μετρήσεις  από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Τώρα βρέχει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης Κεραυνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μετεωρολογικές Μετρήσεις στην Ελλάδα (metar.gr)


Ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και ενημερώνει για την επικινδυνότητα εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, ανά την Επικράτεια. Ο χάρτης αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π. στον κάτωθι σύνδεσμο:

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής και στο ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Π..