Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέματα πολιτικής προστασίας, πρόβλεψης καιρικών φαινομένων και ημερήσιου χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς:

1. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π)

    1.1 Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις

    1.2   Προειδοποιήσεις (Alerts)

    1.3   Εθελοντισμός

    1.4   Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

    1.5   Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Καταστροφών

    1.6   Ημερήσιοι Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (επιλογή με βάση την ημερομηνία)

    1.7   Ενημερωτικό υλικό

    1.8   Οδηγίες Προστασίας

    1.9 Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης Meteoalarm

    1.10 Πάγκοσιο σύστημα προειδοποιήσεων και συντονισμού καταστροφών GDACS

2. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.ΜΥ.)

    2.1 Γενική πρόγνωση καιρού Ελλάδος (2 ημερών)

    2.2 Γενική πρόγνωση καιρού Ελλάδος (3-7 ημερών)

    2.3 Προειδοποιήσεις Καιρού Ευρώπης

    2.4 Παρατηρήσεις Καιρού (Μετεωρολογικές Μετρήσεις)

3. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

    3.1 Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

    3.2 Μετεωρολογικές Μετρήσεις

    3.3 Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής (Μετεωρολογικές Μετρήσεις)

    3.5 Τώρα Βρέχει

    3.5 Διαδικτυακή Εφαρμοργή Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών “SEVERI MONITOR”

4. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

   4.1 Συχνές ερωτήσεις για τους σεισμούς

   4.2 Χάρτης δελτίων σεισμού

5. Πυροσβεστικο Σώμα

6. Ελληνική Αστυνομία

   6.1 Ενημέρωση σχετικά με καιρικά φαινόμενα-Διακοπές κυκλοφορίας-Συμβουλές οδικής ασφάλειας

7. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

8. Λιμενικό Σώμα

9. Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων

10. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

     10.1 Ραδιολογικά και Πυρηνικά Συμβάντα

     10.2 Επίπεδα Ραδιενέργειας στο Περιβάλλον

     10.3 Ευρωπαϊκό δίκτυο EURDEP (ραδιολογικοί χάρτες για την Ευρώπη – JOINT RESEARCH CENTRE)

     10.4 Ενημέρωση

 

11. Υπουργείο Περιβάλλοντος

      11.1 Σταθμοί Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης