ΒΑΜΕ σε Διυλήστηριο

Οι τεχνολογικές καταστροφές οφείλονται συνήθως σε τεχνολογικούς κινδύνους, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται κατ΄ αρχήν με τον πρέποντα τρόπο ή σε τεχνολογικά συμβάντα (ατυχήματα) τα οποία προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, αστοχίες εξοπλισμού, οργανωτικές ή διοικητικές δυσλειτουργίες, κλπ. και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Τα βιομηχανικά ατυχήματα μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες (όπως αυτές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό κείμενο “Καύση-Έκρηξη”.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας είναι αναγκαίο οι πολίτες να λαμβάνουνε πληροφορίες αυτοπροστασίας από τεχνολογικά – βιομηχανικά ατυχήματα. Για το λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Γραμματείας έχει αποστείλει, με το υπ. αρ. 4277/7-6-2019 έγγραφό της το κάτωθι ενημερωτικό μήνυμα που αναφέρεται στις Γενικές Πληροφορίες για τεχνολογικά – βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ), οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό της τόπο (www.civilprotection.gr) και απεύνεται προς τους πολίτες:

Γενικές Πληροφορίες ΓΓΠΠ

Επίσης η Περιφέρεια Αττικής για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή για τις Γενικές Οδηγίες προς τους Πολίτες, έχει αναρτημένες οδηγίες και ενημέρωτικά έντυπα στο διαδικτυκό της τόπο στο σύνδεσμο:

Βιομηχανικά -Τεχνολογικά Ατυχήματα (Το φαινόμενο της καταστροφής και οδηγίες αυτοπροστασίας)

Επίσης σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο σύνδεσμο: 

Βιομηχανικά Ατυχήματα

Σημειώνεται ότι ενημερωτικές αναρτήσεις γίνονται στη θεματική υποενότητα του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας Αττικής στο σύνδεσμο: Ενημερωνόμαστε και Προστατευόμαστε

Η προετοιμασία με την ύπαρξη οικογενειακού σχεδίου για την αντιμετώπιση τεχνολογικών αλλά και φυσικών καταστροφών είναι αναγκαία. Για το λόγο αυτό ακολουθούμε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που επισυνάπτονται και τις οδηγίες που περιγράφονται στο ενημερωτικό σποτ που βρίσκεται αναρτημένο στο συνδέσμο που ακολουθεί:

Κάνε οικογενειακό σχέδιο

 

Καύση - Έκρηξη.pdf PDF 943,98 KB18/08/21 08:06:38
Κάνε το δικό σου σχέδιο PDF 1,66 MB18/08/21 08:06:39