Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:

Η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Πειραιώς διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην «ΕΤΕΚΑ Α.Ε» που δραστηριοποιείται στο χώρο των πετρελαιοειδών αποθηκεύοντας και διακινώντας υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης – θέρμανσης και μαζούτ) και η οποία βρίσκεται επί της Λ.Δημοκρατίας 142 στο Δήμο Περάματος της Π.Ε Πειραιώς στην Περιφέρεια Αττικής.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή μετά από σχετικό αίτημα (Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα, τηλ: 2132063718-534).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Πειραιά & Νήσων (Γρ. Λαμπράκη 12, 18532 Πειραιάς, τηλ.:2131602178-70) προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση, τη θεωρημένη Κοινοποίηση του αρθ. 6 καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες, πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό με γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr, και ειδικότερα στο σύνδεσμο https://bit.ly/2Y8Mjlbhttps://bit.ly/2kQtu80* και https://bit.ly/32eRbqj) καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr στο θέμα Οδηγίες προστασίας/Βιομηχανικά Ατυχήματα). *

Το παρόν υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις.*

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα <<Κοινωνική>> στις 11/02/2017 με αρ. πρωτ. 240758/16/10-02-17.

*Επικαιροποίηση 4-11-2019