Τα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με υδατορέματα – χειμάρρους, χωρίς γέφυρα ορισμένες φορές για τη διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας έχει εφαρμοστεί πρόχειρη κατασκευαστική λύση (τσιμεντόστρωση). Οι διαβάσεις αυτές είναι γνωστές και ως Ιρλανδικές διαβάσεις. Στις Ιρλανδικές διαβάσεις ο κίνδυνος παράσυρσης διερχόμενων οχημάτων και πεζών είναι αυξημένος όταν αυτές κατακλύζονται από νερά.

Ιρλανδικές Διαβάσεις

Η διάβαση υδατορεμάτων – χειμάρρων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν στην ευρύτερη περιοχή τους αναμένονται ή εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις, μπόρες και καταιγίδες. 

Για το λόγο αυτό προσέχουμε τις διασταυρώσεις με χειμάρρους και υδατορέματα. Δεν διασχίζουμε χειμάρρους και υδατορέματα στις περιπτώσεις αυτές πεζή ή με αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούμε από το ορμητικό νερό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

 

  • Δεκαπέντε εκατοστά (15εκ)  ορμητικού νερού μπορούν να παρασύρουν έναν άνθρωπο,
  • Τριάντα εκαταστά (30εκ) ορμητικού νερού μπορούν παρασύρουν ένα μικρό αυτοκίνητο, ενώ
  • Σαρανταπέντε με εξήντα εκατοστά (45-60εκ) ορρμητικού νερού μπορούν να παρασύρουν ένα μεγάλο αυτοκίνητο ή ένα φορτηγό.

Προσέχουμε ιδιαίτερα τη διέλευσή μας ακόμα και όταν υπάρχει γέφυρα (καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης σε περίπτωσεις έντονων καιρικών φαινομένων).

Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας ή τις δυνατότητες του οχήματος που οδηγούμε.

Ελέγχουμε την κατάσταση που επικρατεί και αποφεύγουμε επικίνδυνες διελεύσεις.

Εφόσον απαιτείται να μετακινηθούμε επιλέγουμε ασφαλείς διαδρομές ακόμα και αν χρειαστεί να διανύσουμε μεγαλύτερες αποστάσεις. 

Ακολουθούμε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όπως αυτές περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο στα ηλεκτρονικά σποτ (video) και στο επισυναπτόμενο έντυπο.

 

Ιρλανδικές Διαβάσεις