ΕπειδήΟικογενειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ένα καταστροφικό συμβάν μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης η ύπαρξη ενός οικογενειακού ή ατομικού σχεδίου ετοιμότητας προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των μελών ενός νοικοκυριού, είναι θεμελιώδους σημασίας και μπορεί να αποβεί καταλυτική παράμετρος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας καταστροφής και την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της. Είναι εξίσου σημαντικό ένα σχέδιο προετοιμασίας  να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους της καταστροφής, έχοντας ωστόσο κάποια σταθερά βήματα όπως ο βασικός εξοπλισμός ενός σακιδίου έκτακτης ανάγκης.

Ακολουθούν και επισυνάπτονται μηνύματα με οδηγίες σχετικά με ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία σε ατομικό – οικογενειακό επίπεδο ενόψει φυσικών ή άλλων καταστροφών.

1. Οικογενειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

 Ι. “Κάνε το δικό σου σχέδιο” – Οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π.

ΙΙ. Οικογενειακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης – Ενημερωτικό μήνυμα για την προετοιμασία οικογενειακού σχεδίου

ΙΙ. Οδηγίες από το Πυροσβεστικό Σώμα σε περίπτωση σεισμού σε περίπτωση σεισμού

2. Κυτίο πρώτων βοηθειών

 Ι. Μήνυμα (βιντεο) με οδηγίες προετοιμασίας κιτ πρώτων βοηθειών

ΙΙ. Οδηγίες από το Πυροσβεστικό Σώμα για την περίπτωση σεισμού

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωσης ανά είδος φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής μπορούν να αναζητηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής 

Οδηγίες Προστασίας για τους πολίτες