Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π.: 

Θέματα που αφορούν τη χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λόγους, καθώς και την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554/Β΄/2005) και από τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004, ΦΕΚ 142/ Β΄/29-1-2004 όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 140920/2005, ΦΕΚ 1710/Β΄/6-12-2005). Αρμόδιες για την εφαρμογή τους είναι οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Καύση Αγροτικών Υπολειμμάτων

Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο δείκτη επικινδυνότητας και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων που προβλέπονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005. Ο δείκτης επικινδυνότητας προσδιορίζεται από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (περισσότερες πληροφορίες εδώ). Ειδικά για την περιοχή της Αττικής έχει εκδοθεί από τη Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής η με αρ. 1 Πυροσβεστική διάταξη που αναφορικά με την απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων και τη χρήση πυρός σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (Περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Με βάση σχετική βιβλιογραφία , το παράχωμα των υπολειμμάτων καλλιεργειών προκρίνεται μακροπρόθεσμα ως πρακτική χειρισμού των υπολειμμάτων, διότι α) συμβάλλει στη δημιουργία συσσωματωμάτων στο έδαφος, τα οποία βελτιώνουν την σταθερότητα της δομής του εδάφους και μειώνουν τον κίνδυνο διάβρωσης του, εξαιτίας της επιφανειακής απορροής και β) αυξάνει την οργανική ουσία στο έδαφος με αποτέλεσμα να απαιτούνται, μακροπρόθεσμα, λιγότερα λιπάσματα.

Με βάση σχετική βιβλιογραφία, το κάψιμο της καλαμιάς δεν προκρίνεται μακροπρόθεσμα ως πρακτική χειρισμού των υπολειμμάτων, διότι:

α) οι αζωτούχες ενώσεις αποδεσμεύονται στην ατμόσφαιρα, ενώ το κάλιο και ο φώσφορος της στάχτης εύκολα διασκορπίζονται με τη βροχή και τον αέρα και χάνονται,

β) η οργανική ουσία δεν επιστρέφει στο έδαφος. Με τη συνεχή μείωση της οργανικής ουσίας υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος της μετάβασης από ένα γόνιμο έδαφος σε ένα άγονο και χωρίς συνοχή (διαδικασία ερημοποίησης εκτάσεων) και

γ) δεν καταπολεμάει τα έντομα που διαχειμάζουν εντός του εδάφους (αγρότιδες, ζάβρος, διαβρώτικα κλπ.), επειδή το βάθος στο οποίο φθάνει η θερμότητα της φωτιάς είναι μικρό.

Από την καύση όμως αποδεκατίζονται οι πληθυσμοί των ωφελίμων αρπακτικών και παρασιτικών εντόμων που διαχειμάζουν στο έδαφος, τα οποία λόγω του μικροσκοπικού τους μεγέθους είναι ευάλωτα στη φωτιά. Τα ωφέλιμα έντομα είναι αυτά που κρατούν χαμηλά τους πληθυσμούς των εντόμων-εχθρών των καλλιεργειών (πυραλίδα, σεζάμια, διαβρώτικα κλπ.). Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην επηρεάζονται οι πληθυσμοί των εχθρών της καλλιέργειας, με συνέπεια την αύξηση των προσβολών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα δασικών πυργκαγιών και γεωργικών – κτηνοτροφικών εργασιών στο επισυναπτόμενα κείμενα. 

Γενικά όλοι οι πολίτες είτε είναι επαγγελματίες είτε όχι  σε περίπτωση που διενεργούν υπαίθριες εργασίες οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε όλη της διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και ειδικά σε περιπτώσεις που επικρατούν κλιματικές συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας (δείκτης επικινδυνότητας >2) προς αποφυγή εκδήλωσης πυργκαγιάς αποφεύγοντας ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, ο καπνισμός κυψελών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), η χρήση υπαίθριων ψησταριώνη χρήση μηχανημάτων έργου ή αγροτικών εργασιών σε σημεία που μπορεί να προκληθεί σπινθήρας (π.χ σε επαφή τους με πέτρες με παράλληλη ύπαρξη ξηρής βλάστησης) κ.α. Προσοχή πρέπει να δίνεται και στην επαφή καταλυτών ή εξατμίσεων αυτοκινήτων με ξερά χόρτα.

Ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όπου παρουσιάζονται τα κυριότερα μέτρα προετοιμασίας που μπορούν να λάβουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και άλλοι επαγγελματίες, ώστε να προστατεύσουν το σπίτι και τις περιουσίες τους απέναντι στη δασική πυρκαγιά που μπορεί να εξελίσσεται κοντά τους. Ίσως όμως το πιο σημαντικό είναι η υπενθύμιση για τη σωστή συντήρηση μηχανημάτων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίσουν οι ίδιοι ότι τόσο οι εργασίες που  πραγματοποιούν όσο και τα μηχανήματά τους δεν θα γίνουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σχετικές οδηγίες για θέματα πρόληψης – αποφυγής και προστασίας για δασικές πυργαγιές αναφέρονται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο σύνδεσμο:

Οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών έναντι δασικών πυρκαγιών

Οδηγίες κατά την άσκηση της μελισσοκομίας