Ενημερωνόμαστε και λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για ασφαλή θέρμανση. Προτεραιότητα η ασφάλεια μας.

Απλές οδηγίες στα video που ακολουθούν:

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα Προετοιμάσου!

Αστικές Πυρκαγιές το Χειμώνα: Οδηγίες Αυτοπροστασίας

 

και τα έντυπα που ακολουθούν:

 Οδηγίες Προστασίας για Ασφαλή Θέρμανση 1

Οδηγίες Προστασίας για Ασφαλή Θέρμανση 2

Σύντομες οδηγίες για Ασφαλή Θέρμανση  

Ασφαλής Θέρμανση