Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας και είναι φαινόμενο σύνθετο που ακολουθεί τους νόμους της φύσης. Η πλήρης εξάλειψη των δασικών πυρκαγιών, είναι αδύνατη και αποτελεί ουτοπία έστω και αν υπήρχε ο πιο τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός.

Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί τον ιδεώδη στόχο της αντιπυρικής προστασίας του δασικού και γενικότερα φυσικού περιβάλλοντος.

Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσα από την άρση των αιτίων που άμεσα ή έμμεσα προκαλούν τις δασικές πυρκαγιές.

Είναι γνωστό ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να προκληθούν από φυσικά αιτία (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών, υπολείμματα καλλιεργειών, κλπ.). Στην Ελλάδα, ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί ότι είναι μεγάλος.

Αναλύοντας στατιστικά τις αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας διαπιστώνουμε ότι το 35% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια (κακός υπολογισμός στις καύσεις για καθαρισμούς, βραχυκυκλώματα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξέλεγκτοι χώροι καύσης απορριμμάτων, παραλείψεις η λάθη εκδρομέων κλπ). Ένα μικρότερο ποσοστό περιπτώσεων περίπου 20% οφείλεται σε κακόβουλες ενέργειες και το υπόλοιπο 45% που καταγράφεται σε άγνωστα αιτία κατανέμεται αναλόγως ανάμεσα στην αμέλεια και την πρόθεση. Συνεπώς, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.

Από τα παραπάνω προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών επιβάλλει τη λήψη μέτρων με τα οποία επιδιώκεται η άρση των αιτίων που άμεσα ή έμμεσα τις προκαλούν, καθώς και τη δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα καταστήσουν το έργο της καταστολής περισσότερο αποτελεσματικό.

Για το λόγο αυτό ακολουθεί αναφορές σε θέματα  δασικών πυρκαγιών με οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών αλλά και των κατοικιών στους κάτωθι συνδέσμους της Γ.Γ.Π.Π, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων:

Περιγραφή φαινομένου – Οδηγίες αυτοπροστασίας

Προστασία των δασών

Κατοικίες και δασικές Πυρκαγιές

Ασφάλεια Κατοικίας από δασικές Πυρκαγιές

Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Ακολουθούν εικόνες με οδηγίες αυτοπροστασίας έναντι δασικών πυρκαγιών:
(πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μεγεθος)

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σαςΑν η πυρκαγιά φτάσει στο σπίτι σαςΑν το σπίτι μας βρίσκεται στο δάσοςΟδηγίες για το χώρο του σπιτιούΠροετοιμαζόμαστε στην ύπαιθρο

Ακολουθούν μηνύματα (video) με οδηγίες αυτοπροστασίας από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και αρχεία με οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών έναντι δασικών πυρκαγιών: