Οδηγίες σχετικά με την διοικητική μέριμνα και την αρωγή των πληγέντων σε καταστροφικά συμβάντα.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.