Στα πλαίσια των ενημερωτικών δράσεων για θέματα πρόληψης από φυσικές καταστροφές και της καλύτερης εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής παραχώρησε αιγίδα και υποστήριξε το τριήμερο εργαστήριο με θέμα “Μαθαίνουμε για τις δασικές πυρκαγιές”, το οποίο διοργανώθηκε από τη WWF Ελλάς και το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος – Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα και διενεργήθηκε από τις 15 ως τις 17 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Πολυχώρο ” Άστρα” στο Βύρωνα.

Κατά τη διαρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν με τεκμηριωμένο τρόπο, βασικές θεματικές ενότητες σχετικές με την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών και δόθηκε έμφαση στην αναγνώριση κινδύνων, την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών και την ασφάλεια κατά τη δασοπυρόσβεση. Το εργαστήριο απευθυνόταν σε μέλη εθελοντικών οργανώσεων δασοπυρόσβεσης, επαγγελματικά στελέχη δημοσίων φορέων, αλλά και πολίτες που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές πρόληψης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο.

Το εργαστήριο παρακολούθησαν και συμμετείχαν εθελοντικές ομάδες από την Αττική αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής συμετείχε στην οργανωτική επιτροπή η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και παρακολούθησαν το εργαστήριο στελέχη της. Επίσης απηύθυνε χαιρετισμό η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κα. Ιωάννα Τσούπρα. 

Η ενημερωτική δράση που έγινε σε τοπικό επίπεδο, υποστηρίχτηκε από την Περιφέρειας με έντυπο ενημερωτικό υλικό για θέματα αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές, το οποίο δόθηκε προς τις εθελοντικές ομάδες για την ενημέρωση και των πολιτών. 

17032019 3 17032019 4

17032019 5 17032019 2