Με το σύνθημα “Οι εθελοντές κτίζουν ανθεντικές κοινότητες” – “Volunteers build Resilient Communities” γιορτάζεται φέτος η Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού. Ο φετινός εορτασμός είναι αφιερωμένος στο έργο των εθελοντών που συντελούν σε τοπικό επίπεδο στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κοινωνιών έναντι φυσικών καταστροφών, οικονομικών πιέσεων και πολιτικών αναταραχών #ResilientCommunities.

Volunteeres build resilient communities

Στην χώρα μας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης των Καταστροφών δραστηριοποιούνται Εθελοντικές Οργανώσεις με τομείς δράσης την διάσωσης, την δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια κτλ..

Τους ευχαριστούμε για όσα προσφέρουν.

Δείτε περισσότερα για το Ελληνικό Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (βλέπε εδώ). Πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στον σύνδεσμο: goo.gl/V8zcQP