Στο ΦΕΚ 2491 τ. Β/29-6-2018 επισυνάπτεται διόρθωση της της υπ. αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./1462/Α325/1-12-2017 (ΦΕΚ 4306/Β/11-12-2017) Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 

Συγκεκριμένα στις περιοχές που οριοθετούνται προστίθεται η Τοπική Κοινότητα Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.