Αθήνα 30 Μαρίου 2018

Απεστάλη στην Περιφέρεια Αττικής η υπ. αριθμ. 1/2018 Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής που αφορά την απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων και την απαγόρευση χρήση πυρός σε περιοχής αυξημένης επικινδυνότητας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (από 1-5-2018 έως 3110-2018), η οποία και επισυνάπτεται. Στη διάταξη αναφέρονται οι περιοχές που έχει ισχύ η εν λόγω διάταξη.

Ενόψει της επερχόμενης περιόδου παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδαιτέρως προσεκτικοί ώστε να αποφευχθούν πυργκαγιές από αμέλια ή λάθος.