Κατολίσθηση είναι το φαινόμενο της διατάραξης της ισορροπίας μιας μάζας εδάφους ή βράχου. Στις κατολισθήσεις τμήματα από επιφάνειες του εδάφους μετακινούνται (αποκολούνται, ολισθένουν, καθιζάνουν, καταρρέουν, παρουσιάζονται καπτώσεις) ως μέρος των φυσικών διεργασιών εξέλιξης του γήινου ανάγλυφου ή και από εξωτερικές παρεμβάσεις με την έμμεση ή άμεση συμβολή του ανθρώπου. Αν η εδαφική ή βραχώδης μάζα κινηθεί μόνο προς την κατακόρυφη διεύθυνση, το φαινόμενο ονομάζεται καθίζηση, κατάρρευση ή κατάπτωση. Αν υπάρχει και κίνηση κατά την οριζόντια διεύθυνση, τότε χρησιμοποιείται ο γενικός όρος κατολίσθηση.

Σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας παρουσίαζουνται στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο:

Κατολισθήσεις Συνοπτικές οδηγίες αυτοπροστασίας

Περισσότερα στο 

Οδηγίες αυτοπροστασίας από κατολισθήσεις