Σε διαρκή κινητοποίηση βρέθηκε η Αυτοτελής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια των χιονοπτώσεων στις 25 και 26 Δεκεμβρίου 2018. Υπάλληλοι της υπηρεσίας βρέθηκαν στις περιοχές που παρουσιάστηκαν τα φαινόμενα και ήταν σε επικοινωνία ήταν σε επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης Αποχιονισμού της Περιφέρειας στο Καπανδρίτι προκειμένου να το ενημερώσει για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων ελάμβανε γνώση ότι παρουσιάζονταν. Παράλληλα υπήρξε και συνδρομή με τη διάθεση δύο επιπλέον μηχανημάτων αποχιονισμού.