Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Ιανουαρίου 2019, μετά την ενημέρωση, από το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε χώρο διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Ασπροπύργου προκειμένου να εξεταστεί τυχόν αίτημα συνδρομής ή άλων ενεργειών με σκοπό να αποφευχθεί ο κίνδυνος επέκτασης του κινδύνου σε παρακείμενες περιοχές. Υπάλληλοι της υπηρεσίας προχώρησαν σε επικοινωνίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και του Δήμους της περιοχής για τον καλύτερο συντονισμό και τη διάθεση μέσων, μεταβαίνοντας στο χώρο του συμβάντος, ενημερώνοντας άμεσα και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για την εξέταση του θέματος. 

Πυρκαγιά  Πυρκαγιά 1